Skip to main content
Deze week zijn we begonnen met de aanleg van de haven. Een klus waarvoor we maar liefst twintigduizend kubieke meter grond moeten afgraven. Dit gebeurt in fasen.
Eerst frezen we de bovenste laag teelaarde los en schrapen die af. Dan leggen we met de klei die we afgraven de oevers aan met een dijkprofiel. Die oevers moeten straks de functie overnemen van de dijk die nu nog de oever van de Vecht vormt. We laten die dijk vier maanden inklinken, totdat die voldoende is gezet. In de tussentijd zitten we natuurlijk niet stil: we graven het middendeel van de haven uit en gebruiken de grond om het woningbouwterrein plaatselijk op te hogen en te egaliseren.
De laatste fase bestaat dan uit het aanleggen van de brug in de Bergseweg en het open maken van de verbinding met de Vecht. Maar dan zitten we al in de zomer van volgend jaar.