Skip to main content

‘Vecht en Veld’ wordt een unieke nieuwe woonwijk. Het beste van twee werelden: centraal tussen Amsterdam en Utrecht, maar met de gezellige kwaliteit van het buitenleven. Een buitenplaats voor 60 woningen op ruime kavels, waar aan elk detail is gedacht. Er zijn nog maar een paar woningen in het middengebied beschikbaar, momenteel vinden ook de voorbereidingen voor de verkoop later dit jaar van de vrijstaande woningen langs de buitenrand plaats. Met deze nieuwsbrief houden we u graag op de hoogte.

De haven van Vecht en Veld

Het water van de nieuw gegraven haven is de afgelopen weken op extra hoogte gebracht om de dijken te testen. Die dijken zijn nu door het waterschap goedgekeurd en afgelopen weekend is het waterpeil weer teruggebracht tot het niveau van het water in de Vecht. Daarna wordt (bij de twee blauwe palen) de directe doorgang naar de naastgelegen Vecht gemaakt en daaroverheen een nieuwe brug gebouwd. De voorbereidingen daarvoor zijn al gestart. Een 24 meter lange botenhelling is al aangebracht – ook grote sloepen moeten te water kunnen.

Daarna alleen nog maar de steigers erin en varen maar. En dat maakt Vecht en Veld zo uniek: de voorzieningen eromheen worden aangelegd voordat de eerste heipaal de grond in gaat. Maar ook dat laat niet lang meer op zich wachten!