Skip to main content

Hoe verloopt het bouwrijp maken van de locatie?

De werkzaamheden met betrekking tot het bouwrijp maken verlopen zeer voorspoedig! Het hoofdriool van de locatie is aangebracht, het granulaat (korrelvorm) van de oude bestratingen is verwerkt tot de fundering van de bouwweg en de bouwweg is geasfalteerd. Bijzonder bij dit project is dat deze werkzaamheden ruim in de voorfase plaatsvinden en u nu al de contouren van de wijk kunt zien.