Skip to main content

In de vorige nieuwsbrief vertelden we het heugelijke nieuws dat de omgevingsvergunning voor de eerste fase onherroepelijk was geworden. En aangezien er meer dan 70% van de woningen verkocht is, zijn de werkzaamheden voor de start van de bouw opgestart. Wat betekent dit in de praktijk?

Vaak wordt na de omgevingsvergunning de bouwgrond gereed gemaakt, maar dat is in Vecht en Veld al gebeurd. De aannemer, onderaannemers en leveranciers zijn op dit moment druk bezig met de voorbereidende werkzaamheden om te kunnen starten met de bouw van de woningen. Je moet hierbij denken aan het vervaardigen van de werktekeningen of het verwerken van alle meer- en/of minderopgaves van de individuele bouwnummers. Omdat er gewerkt wordt met een prefab-bouwsysteem worden veel onderdelen van de woning vooraf uitwerkt/gemodelleerd en geproduceerd waarna ze op de bouwplaats ‘geassembleerd’ en afgebouwd worden. Daarnaast zijn sonderingen gemaakt waarmee de benodigde lengte van de heipalen bepaald wordt. Deze zijn inmiddels besteld!